Übung - Konjugieren Sie die Verben im Präsens.
Časujte slovesa v přítomném čase. Vzor: jet - du fährst
a) spojit –
b) vědět –
c) vidět –
d) sitzen –
e) jezdit –
f) dávat –
g) procházet se (oni) –
h) běžet – sie (ona) -
i) zahnout –
j) existovat –
k) obdivovat –
l) vědět –
m) začít –
n) vážit –
o) sestavit menu –
p) podávat (k jídlu) –
r) roztopit –
s) těšit se na – er
t) vzít s sebou –


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009