Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Děti, nasnídejte se a oblečte se rychle!
!
2. Máme naspěch.
.
3. Chtěl bych se tě něco zeptat.
.
4. Posaď se prosím!
!
5. Jak se jmenuje její bratr a kde pracuje?
?
6. Nic o něm nevím. Ich weiss von ihm nichts.
.
7. Odpočiň si přece!
!
8.Nechceš se dnes dívat na televizi?
?
9.Klaus a Karin si hrají na zahradě.
.
10.Zavolej je prosím!
!
11.Musím se umýt, udělat své domácí úkoly a navečeřet se .
.
12. Myslím, že už máš hlad.
.
13.Nechtěl by ses teď naobědvat?
?
14.Potom si můžeme sednout na zahradu.
.


Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránka

Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009