Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche - Přeložte do němčiny!
Jaké je Vaše přijmení? - ?

Odkud pocházíte? - ?

Kde pracujete? - ?

Jak se ti daří? - ?

Kde žiješ? - ?

On bydlí v Mnichově. - .

Jaké je Vaše povolání? - ?

Studuji němčinu a angličtinu. - .

Kolik máš sourozenců? - ?

Znáte (Vy) to? - ?

Kolika jazyky mluvíš? - ?

Znáš tu dívku? ?
PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2016