Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche - Přeložte do němčiny!
Jaké je Vaše přijmení? - ?
Odkud pocházíte? - ?
Kde pracujete? - ?
Jak se ti daří? - ?
Kde žiješ? - ?
On bydlí v Mnichově. - .
Jaké je Vaše povolání? - ?
Studuji němčinu a angličtinu. - .
Kolik máš sourozenců? - ?
Znáte (Vy) to? - ?
Kolika jazyky mluvíš? - ?
Znáš tu dívku? ?
Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2020