Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche! - Přeložte do němčiny!
Jak se prosím jmenujete? - ?
Těší mě. - .
Odkud jsi? - ?
Ona se představí. - .
Tady se učíme německy. - .
Ona se ptá na křestní jméno. - .
Hláskuj to slovo! - !
Učitelka zdraví studenty. - .
Jak rozumíš německy? - ?
Jak se Vám líbí (shledáváte) škola? - ?
Co posloucháš? - ?


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránka


Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009