Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche - Přeložte do němčiny!
Jak se prosím jmenujete? - ?

Těší mě. - .

Odkud jsi? - ?

Ona se představí. - .

Tady se učíme německy. - .

Ona se ptá na křestní jméno. - .

Hláskuj to slovo! - !

Učitelka zdraví studenty. - .

Jak rozumíš německy? - ?

Jak se Vám líbí (shledáváte) škola? - ?

Co posloucháš? - ?

PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránka


Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2016