Übung - Übersetzen Sie die Formen der Demonstrativpronomina!
1. tyto potraviny -
2. každá láhev vína -
3. všechna oblíbená jídla -
4. tyto recepty -
5. každé vejce -
6. některé saláty -
7. tento kousek másla -
8. onen nákupní vozík -
9. každé jablko -
10. všechny trhy -
11. ony brambory -
12. všechno ovoce -
13. některý sýr -
14. všechny třešně -


Předchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka
Nach 10. Lektion: Funk, Hermann et al.: Studio d A1: němčina pro jazykové a střední školy.
1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005–2006. 283 s. ISBN 978–80-7238-440-6.


Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2011