Übung - Übersetzen Sie die Formen der Demonstrativpronomina!
1. Potřebuji tuto rýži.
.

2. Každý den jí (ona) jahody.
.

3. Na trhu si koupím ony pomeranče.
.

4. Má rád tuto rybu.
.

5. Potřebuji ještě tuto plechovku kečupu.
.

6. On pije každý den mléko.
.

7. Silke jí jen tuto zeleninu.
.

8. Vezmu si tento salám.
.

9. Chtěla bych toto maso.
.

10. Přeji ti všechno dobré.
.


Předchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka
Nach 10. Lektion: Funk, Hermann et al.: Studio d A1: němčina pro jazykové a střední školy.
1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005–2006. 283 s. ISBN 978–80-7238-440-6.


Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2011