Übung zu den Ordinalzahlen! - Procvičujte řadové číslovky!































Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránka



Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2005