Übung zu den Paarkonjunktionen! - Procvičujte párové spojky!
1. Tito lidé jsou nejen sympatičtí, ale i známí.

2. Prohléhli jsme si nejen Staré město, ale i pamětihodnosti v blízkosti.

3. Účastníme jsme se nejen procházky v ulici Pod lipami, ale i si prohlédneme výlohy.

4. Na nástupiště tři se dostanete nejen eskalátory, ale i podchodem.

5. Na třetí koleji stojí tu rychlík s jídelním vozem, ale i průvodčí

6. Prohlédli si nejen město, ale podnikali i výlety do okolí.

7. Metro se nachází nejen v blízkosti Braniborské brány, ale i Alexandrova náměstí.

8. Vzpomenul si ba závěr nejen na výhled z televizní věže, ale i procházku
na muzejním ostrově?


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2005