Übung zur Parataxe - Bilden Sie Sätze! - Tvořte věty!
1. Rufst du mich an ? nebo nevzpomeněš si na něj?
2. Ich helfe euch, . ale musíte navštívit kavárnu a věž.
3. Weiß er wirklich nicht, ? že jsme se účastnili procházky?
4. Ich kann leider nicht kommen, . neboť se bavím se spolužáky (na vysoké škole).
5. Sie fragte, . ale užíval jsem si výhled v blízkosti ostrova.
6. Er ist nicht müde, . nýbrž poslouchá průvodčího ve vlaku.
7. Ich fahre nach Berlin, . ... neboť chci si prohlédnou Braniborskou bránu.
8. Ich beneide ihn nicht, . ... nýbrž navazuji nová přátelství.
PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2005