Übung - Übersetzen Sie mit Partizip I oder Partizip II ...
1. zaplacený úèet -
2. platící zákazník -
3. ukradená penìženka -
4. zlodìj, který krade -
5. otevøená láhev -
6. konzerva, kterou je tøeba otevøít -
7. vzniklá situace -
8. vznikající problém -
Pøedchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2006