Übung - Übersetzen Sie folgendes mit den richtigen Formen von Partizip I oder II!
1. zaplacený účet -
2. platící zákazník -
3. ukradená peněženka -
4. zloděj, který krade -
5. otevřená láhev -
6. konzerva, kterou je třeba otevřít -
7. vzniklá situace -
8. vznikající problém -


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaIn: Dusilová, Doris et al.: Sprechen Sie Deutsch. 3. díl. 2. přeprac. vyd. Praha: Polyglot,2002. S. 204. ISBN 80-86195-20-1.
Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2008