Übung - Ergänzen Sie Vorgangs- oder Zustandspassiv!

 


Předchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka
In: Trmota, Zdeněk: Příprava ke státní maturitě a dalším zkouškám z německého jazyka.
1. vyd. Plzeň: Perseus, 2011. 135 S. ISBN 80-8087010-34-1.


Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2011