Übung - Übersetzen Sie im Perfekt!
1. Kde jste včera byli?
?
2. Včera jsme byli v divadle.
.
3. Odkud jste měli lístky?
?
4. Koupila je moje sestra.
.
5. Co hráli?
?
6. Rockovou operu.
.
7. O tom jsem už slyšel.
.
8. Kdo vám to vyprávěl?
?
9. Jedna známá.
.
PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2010