Übung - Übersetzen Sie im Perfekt!
1. Byli jsme včera v předprodeji.
.
2. Museli jsme tam dvě hodiny čekat.
.
3. Bohužel už neměli lístky.
.
4. Chtěli jsme přijít před představením.
.
5. Eva tam nechtěla znovu čekat.
.
PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2010