Übung - Üben Sie die Formen der Personalpronomina - Procvičujte tvary osobních zájmen!
1. pro nás -

2. proti jemu -

3. on vypráví jí -

4. bez nich -

5. okolo Vás -

6. případ pro vás -

7. To jí patří. - .

8. Ona miluje tebe. - .

9. Najdeš to? - ?

10. My jej nosíme. - .


PÅ™edchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka
Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2017