Übung - Übersetzen Sie die Verbindungen mit den Personalpronomina!
1. pro nás -

2. proti jemu -

3. on vypráví jí -

4. bez nich -

5. okolo Vás -

6. případ pro vás -

7. To jí patří. - .

8. Ona miluje tebe. - .

9. Najdeš to? - ?

10. My jej nosíme. - .


Předchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka
Nach: Tkaczyk, K.: Gramatika německého jazyka s cvičeními.
1. vyd. Voznice: Leda, 2010. 408 S. ISBN 978-80-7335-238-7.


Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2011