Übung - Übersetzen Sie die Verbindungen mit den Personalpronomina!
1. my jí to přejeme. - .
2. Nelíbí se jim to. - .
3. Patří jí módní katalog. - .
4. Vyprávíme jí příběh. - .
5. Plaveš proti jemu? - ?
6. Většinou cestujeme bez vás. - .
7. Strávíš bez nás prázdniny? - ?
8. Co jí daruješ k narozeninám? - ?


Předchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka
Nach: Tkaczyk, K.: Gramatika německého jazyka s cvičeními.
1. vyd. Voznice: Leda, 2010. 408 S. ISBN 978-80-7335-238-7.


Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2011