Übung - Übersetzen Sie schnell die Personalpronomina.
Překládejte rychle osobní zájmena.
1. ono -
2. je -
3. nám -
4. vás -
5. Vy -
6. tobě -
7. vám -
8. my -
9. mě -
10. ji -
11. jim -
12. vy -
13. vás -
14. mně -
15. oni -
16. nás -
17. tebe -
18. jí -
19. jemu -


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009