Übung - Ergänzen Sie die Formen der Reziprokpronomina!
1. sedět vedle sebe -
2. stát za sebou -
3. startovat krátce po sobě -
4. hrát proti sobě -
5. těšit se na sebe -
6. viset nad sebou -
7. psát pod sebe -
8. dívat se na sebe -
9. rozejít se -
10. mluvit jeden přes druhého -

PÅ™edchozí stránka Konversation - Übungen | Sprachpraxis, Abitur Další stránka


Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2010