Übung - schaffen x erreichen - ergänzen Sie die richtigen Formen der Sätze!
1. Zkouška je za 3 dny. Stihneš se připravit?


2. Vlak jsme stihli jen proto, že měl zpoždění.


3. Učil jsem se až do noci, ale přesto jsem všechno nestihl.


4. Pěsky to nestihneme, pojedeme autobusem.


5. Nestihl jsem oběd.


6. Když ho stiheš, informuj ho prosím.


7. Chceme všechno stihnout v termínu.


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2008