Übung - schaffen oder erreichen?
1. Zkouška je za 3 dny. Stihneš se připravit?


2. Vlak jsme stihli jen proto, že měl zpoždění.


3. Učil jsem se až do noci, ale přesto jsem všechno nestihl.


4. Pěsky to nestihneme, pojedeme autobusem.


5. Nestihl jsem oběd.


6. Když ho stiheš, informuj ho prosím.


7. Chceme všechno stihnout v termínu.
PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2010