Übung zum Thema Stadtorientierung - Orientace ve městě ...
a) před hernou -
b) na Adenauerově náměstí -
c) supermarketem -
d) vedle radnice -
e) u dómu -
f) přes pěšÃ­ zónu -
j) před poštou -
k) v univerzitní kavárně -
l) před nádražím -


PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009