Übung zum Thema Stadtorientierung - Orientace ve městě ...
a) před divadlem -
b) k policejní stanici -
c) na posteli -
d) do Pražské ulice -
e) vaším bytem -
f) do vašeho bytu -
g) u baru -
h) k baru -
i) na letišti -
j) vedle městské brány -
k) před kino -
l) v naší škole -
m) do naší třídy -
PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2010