Übung - Substantiverte Adjektive - Procvičujte zpodstatnělá přídavná jména!
1. Podnikneme výlet do přírody.


2. Překládá ledacos z angličtiny do němčiny.


3. Zopakujte vše podstatné!


4. Není to nic příjemného.


5. Najdete tam dost zajímavého.


6. Je něco nového?


7. Nevím nic určitého.


8. Dozvíte se mnoho důležitého.


9. Je tam něco cenného a pozoruhodného?


10. On dbá málo o svůj zevnějšek.


PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2008