Übung - Substantivierte Adjektive - Übersetzen Sie!
1. Podnikneme výlet do přírody.


2. Překládá ledacos z angličtiny do němčiny.


3. Zopakujte vše podstatné!


4. Není to nic příjemného.


5. Najdete tam dost zajímavého.


6. Je něco nového?


7. Nevím nic určitého.


8. Dozvíte se mnoho důležitého.


9. Je tam něco cenného a pozoruhodného?


10. On dbá málo o svůj zevnějšek.


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2008