Übung - Bilden Sie die Temporalsätze mit angegebenen Konjunktionen ... Tvořte věty časové pomocí zadaných spojek ...
1. Sie lebt ohne Kind. Sie ist unglücklich. (bis/ solange + tvary sloves v préteritu)


2. Studenten dürfen den Raum nicht verlassen. Die Prüfung ist zu Ende. (bis/ wenn + tvary sloves v préteritu)


3. Zatímco si děti hráli v pokoji, matka vařila (vary sloves v perfektu)


4. Kdykoli jsem navštívil Vídeň, muzea byla bohužel zavřena. (slovesa v préteritu)


5. Pokud jej vyšetřil, předepsal mu vždy kapky proti kašli. (slovesa v perfektu)


6. Od té doby co složila maturitu, nepřišla k nám na vyšetření. (slovesa v perfektu)


7. Kdykoli se svlékl v ordinaci do půl těla, zadržel dech. (slovesa v préteritu)


PÅ™edchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2006