Üben Sie die unregelmäßigen Verbformen!
1. ty dáš -
2. staneš se -
3. ona čte -
4. on se dívá na televizi -
5. líbí se to -
6. ty spíš -
7. on jede -
8. ty děláš -
9. on vezme -
10. ona mluví -


Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaOnline-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2010