Übung - Dativ oder Akkusativ? Předložky se 3. nebo se 4. pádem?

Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2014