Übung - Übersetzen Sie die Wendungen mit den Wechselpräpositionen! Přeložte spojení s předložkami se 3. nebo se 4. pádem!
Das Buch liegt .
Kniha leží na stole.
Paul legt das Buch .
Paul položí knihu na stůl.
Das Fahrrad ist .
Kolo je za domem.
Stelle das Fahrrad .
Postav kolo za dům.
Ich bin .
Jsem v koupelně.
Ich gehe .
Jdu do koupelny.
Der Stuhl steht .
Židle stojí vedle pohovky.
Der Vater stellt den Stuhl .
Tatínek postaví židli vedle pohovky.
Der Wecker steht .
Budík stojí nad knihami.
Peter stellt den Wecker
Petr postaví budík nad knihy.
Die Tasche steht .
Taška stojí pod psacím stolem.
Beate stellt die Tasche .
Beate postaví tašku pod psací stůl.
Die Katze schläft .
Kočka spí před domem.
Die Katze geht .
Kočka jde před dům.
Der Sessel steht und .
Křeslo stojí mezi skříní a postelí.
Mein Bruder stellt den Sessel und .
Můj bratr postaví křeslo mezi skříň a postel.
Předchozí stránka Grammatische Übungen | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2016