Sprachpraktische Übungen/ Konversation


Zaměření témat/ Themensyllabi 


Verben für die sprachliche Äusserung

Begrüßungsformeln im Deutschen

 

AT ELE IT ST VS
TÉMA ODB. ZAMĚŘENÍ TÉMA ODB. ZAMĚŘENÍ TÉMA ODB. ZAMĚŘENÍ TÉMA ODB. ZAMĚŘENÍ TÉMA ODB. ZAMĚŘENÍ
Osobní charakteristika Praktické zvládnutí, samostatnost a vysoká kvalifikovanost při opravách silničních vozidel a včetně diagnostiky  Osobní charakteristika Znalosti v širokém spektru oboru elektrotechnika, schopnost samostatné práce v náročných pracovních pozicích s využíváním moderních technických prostředků  Osobní charakteristika Profesní růst v oblasti IT jako analytik, programátor webových aplikací, správce počítačových sítí,  autority a vzory v oblasti IT, úloha teambuildingu  Osobní charakteristika Inovativní přístup, přesnost a adaptabilita v odvětvích strojírenství - profesích konstruktéra, technologa, programátora CNC strojů  Osobní charakteristika Charakterové vlastnosti pracovníka ve veřejné správě, osobnost, vystupování zaměstnance, identifikace, práce na úřadech, celní správě, u policie a obchodní firmy 
Rodina Soužití rodiny při cestách v autě, akce a události na cestách, online-komunikace za volantem, moderní palubní komunikační prvky Rodina Ekonomický přístup rodiny ke spotřebě el. energie v domácnosti, vyúčtování spotřeby, úspory a řešení dodávek el. energie     Rodina Online-komunikace v rámci rodiny, využití sociální sítí, chatu a komunikátorů, emoticons ..., sociolekt v IT, emotikony, online zkratky v diskuzích  Rodina Předávání znalosti a dovedností mezi generacemi, online-setkávání v sociální komunitách a odborných chat  Rodina Aktivity pořádané obcí/ městem pro rodiny s dětmi/ občanské iniciativy, dobročinné akce a sbírky
Domov a bydlení Péče o auto a příslušenství, prostředí domácí dílny, bezpečnost práce v garáži, kontrola, výměna a ekologická likvidace provozních kapalin  Domov a bydlení Domácí el. sítě a rozvody,  ovládání a zacházení se spotřebiči, Smart Home, spotřeba elektrických zařízení a ekologický provoz, solární energie Domov a bydlení Smart Home, IT vybavení domácnosti, chytrá zařízení a jejich instalace a diagnostika, propojení technologií do funkčního celku, bezpečnost práce, fotovoltaické systémy Domov a bydlení Moderní technologie a prostředí,  péče o zařízení a nástroje, stroje a zařízení v domácí dílně a na pracovišti, bezpečnost práce  Domov a bydlení Úřady v okolí bydliště, vybavení domova a kanceláře, konkrétní typy bydlení z ekonomického hlediska, Home office
Každodenní život Sdílení aut, využivání síťových dopravních společností,  každodenní péče o vůz, řešení častých závad starších a ojetých aut Každodenní život Diskuze o efektivním využití elektrické energie a promyšlení investice do  obnovitelných zdrojů energie, , využití energetických tříd spotřebičů,  Každodenní život Řešení situací po síti, harminie mezi osobním a pracovním životem (Work-Life-Blance), IT-Outsourcing z domova, opravy a optimalizace zařízení   Každodenní život Osobní projekty, sestavování a opravy zařízení, drobné práce v domácím prostředí, kreativní návrhy a jejich aplikace v praxi Každodenní život osobní jednání a písemná komunikace s úřady občanská práva a povinnosti, výhody a nevýhody elektronických dokladů
Vzdělávání Příprava v odborném výcviku - znalost technické dokumentace, stanovení a řešení závad ... Vzdělávání Orientace v eleketrotechnické dokumentaci, základní elektrotechnické montážní a elektroinstalační práce, měření, znalost různých elektrotechnických materiálů a součástek Vzdělávání Orientace v HW  komponentech a základním softwarovém vybavení, terminologií počítačových sítí, srovnání a realizace  databázových a webových řešení    Vzdělávání Znalost technických výkresů a konstrukcí strojích součástí,  vllba vhodného materiálu, určení tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování  a zhotovení jednoduchého technologického postupu Vzdělávání Odborné předměty, školní projekty a  aktivity (výměnné pobyty, akce a dobročinné sbírky ...), plány do budoucna, oborové zaměření a uplatnění, profily vybraných zaměstnání ...
Volný čas a zábava Motoristický sport, závody sportovních vozů,  sestavování aut z dílů, tuning a autodoplňky Volný čas a zábava Využití alternativních zdrojů dopravy - elektrokol, skútrů, elektrokoloběžek ...  Volný čas a zábava Sportovní aktivity, blogy o cestování ..., tvorba tutoriálů a online omunikace s lidmi, vývoj aplikací pro volný čas, robosoutěže ... Volný čas a zábava Vymýšlení a konstruování strojů a strojních součástí, domácí kutilství, opravy a programování robotů, počítačová podpora ... Volný čas a zábava Společenské události v místě bydliště, financování a organizování sportovní aktivit, reklama a marketing  
Mezilidské vztahy Zájem o vývoj v oblasti automotive, členství v automotoklubech, autokomunitiy a a fóra ...   Mezilidské vztahy Rozvoj profesních schopností v týmu, vstřícnost a ochota pomoci, předcházení konfliktům  Mezilidské vztahy Ochota sdílet zážítky a poznatky, zájem o nejnovější trendy, členství v organizacích a skupinách na sociálních sitích ...   Mezilidské vztahy Vzájemná odborná výpomoc v domácí dílně, diskuze o nejnovějších trendech Mezilidské vztahy Multikulturní společnost, lidská práva, veřejnosprávní spory, správní řízení 
Cestování - dovolená  Nebezpečí nehod při společných cestách na dovolenou, použití navigací a moderních palubního software, pojištění o dovolené Cestování a doprava Moderní palubní software a elektronika, výhody a nevýhody elektromobility, inteligentní systémy monitorování a řízení dopravy Cestování a doprava Mobilní internet, používání VPN na cestách, roaming v zahraničí, cloud computing o dovolené    Cestování a doprava Způsoby moderní dopravy n vybrané destinace dovolené, vyhledání vhodné dopravy pro navštívení vhodných míst pro dovolenou  Cestování a doprava Administrativa a plánování dovolených, služebníc cest, služby v oblasti sportu a rekreace, pojištění o dovolené, Euroregion Krušnohoří, přeshraniční spolupráce
Zdraví a hygiena Zajištění místa nehody, zásady první pomoci při dopravní nehodě, stabilizovaná poloha, vybavení autolékárničky, vyprošťování zraněných, resicitace a zábrana šoku Zdraví a hygiena Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, bezpečnot práce na pracovišti, příznaky poranění, nepřímá masáž srdce, dýchání z úst do úst,  Zdraví a hygiena Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na PC, ergonomické faktory a základy psychosomatické potíže, burnout a RSI ... Zdraví a hygiena První pomoc pro  rizika určená s povoláními v oblasti stroírenství, nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ... Zdraví a hygiena Zdravý životní styl, hygiéna, eRecept, základní administrativní agenda ve zdravotnictví, státní a soukromá zdravotnická zařízení, druhy zdravotního pojištění
Stravování Stravování za volantem osobního vozu a ve vozidle hromadné dopravy, správné stravovací návyky, negativní jevy způsobené špatným stravováním  Stravování Způsoby stravování a benefity (stravenky nebo dotované stravování), zdraví životní styl a tělesná zdatnost ... Stravování Stravovací návyky na pracovišti, zdravý životní styl, adaptovace stravy se na měnící se podmínky, složení stravy a alternativní způsoby stravování Stravování Způsoby stravování a benefity (stravenky nebo dotované stravování), zdraví životní styl a tělesná zdatnost ... Stravování ekonomický provoz stravovacích služeb, e-účtenka a pokladní systémy, podpora stravování v podnicích a na úřadech, benefity
Nakupování Typické značky aut v dané jazykové oblasti, konfigurátory a trendy v oblasti automotive, nákup nového x ojetého auta a způsoby financování   Nakupování Nakupování elektroinstalačního materiálu a nářadí online, srovnávání produktů na odborných portálech,  způsoby dopravy a platby ... Nakupování Způsoby pořizování náhradních komponentů do počítačů a IT zařízení, nákupy softwarových produktů a licencí, online dodání zboží, vývoj a správa eshopu, SEO marketing Nakupování Poptávka po výrobcích a montované dílech, nákup produktů podle stanovené jakosti výrobku, způsoby dopravy a platby Nakupování nákupní možnosti ve městě/ regionu, pokladní doklady, obchodní podmínky, garance a vrácení zboží, exportní zboží a současné módní trendy
Práce a povolání Aspekty práce autotronika - identifikace závad, demontáž a seřizování součástíí, oprava jednotlivýh prvků, záznamy o provedených pracích  Práce a povolání Pracovní činnosti: odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení, měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení,  Práce a povolání Práce v inovativních IT oblastech: realizace HW řešení, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových aplikací, správa aplikačního SW, administrace sítí; originální webdesign a zabezpečení dat Práce a povolání Profese konstruktéra se znalostmi se znalostmi  v oblastech 2D i 3D CAD,  činnosti echnologů výroby, programátorů NC strojů;
čast na strojírenské veletrzích nebo konferencích  a soutěžích v oboru strojírenství
Práce a povolání Profil zaměstnance v ekonomické sféře, referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních, podnikatelé (OSVČ, právnické osoby), žádost o práci, přijímací pohovor, sociální politika
Služby Údržba a opravy auta, STK, doplňkové služby, pořizování náhradních díkl, služby pro cestující a řidiče, dopravní infrastruktura a terminály, telematika Služby Dodávka včetně projektové dokumentace pro elektroinstalaci v obytných budovách a průmyslových halách, zajištění revizních zpráv a údržba provoz elektrických a elektronických zařízení Služby Informace o zaměření IT, vybraných produktech,  marketingové strategie a reklama, vliv reklamy na sociálních sítích, podpora koncových uživatelů , podílení se na řešení reklamací ve spolupráci s odděleními napříč společnosti Služby Pokytnutí služeb formou přípravy technologických postupů, vývoje, realizace přípravků, výroby zařízení a technologických celků až po služby typu pájení, přesného obrábění a povrchového kalení Služby Obchod, způsoby plateb, zvyklosti v oblasti obchodiu ,služeb a práce v německy mluvících zemích, reklamní a marketingové strategie
Společnost Využití cizojazyčných zdrojů pro profesi, členství v různých automotoskupinách a komunitách, postavení oboru ve společnosti - jeho výhody a nevýhody Společnost Velká důležitost profese elektrotechnika ve společnosti,  rozvoj odborné úrovně elektrotechniků a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků na celostátní úrovni Společnost Korporátní identita k celkové komunikaci s veřejností, společenská odpovědnost IT firmy, IT aktivity v sociální oblasti   Společnost Podpora strojírenských profesí ve sdruženích výrobců a dodavatelů obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů Společnost Hospodářství a ekonomika, život v EU (volby, zaměstnanost, výměnné pobyty a programy, dojíždění za prací), úřady a vybraná povolání
Zeměpis a příroda Dopravní inftrastruktura a typy komunikací; dopravní zácpy, smog, plyny znečišťující ovzduší , ekologicky šetrná vozidla a hybridní pohony Zeměpis a příroda Negativní vlivy elektrického vedení, ochraná pásma VN a VVN stožárů, konstrukční řešení stožárů a el. vedení   Zeměpis a příroda IT technika šetrná k životnímu prostředí,  certifikační programy pro techniku a spotřební elektroniku, vliv elektromagnetického záření  -elektrosmog, správný provoz IT techniky   Zeměpis a příroda Vliv strojírenské výroby na životní prostředí - minimalizace dopadů a  nakládání s kontaminovanými odpady např. řeznými a vrtnými emulzemi ...  Zeměpis a příroda Hospodářský zeměpis, život v místě bydliště a okolí, ochrana životního prostředí, chráněná území, ekologická hnutí
Reálie německy mluvících zemí Život a práce v Německu s ohledem k oboru autotronik, typy zaměření škol, důležitá centra automobilového průmyslu Reálie německy mluvících zemí Život a práce v Německu s ohledem k elektrotechnice, typy zaměření škol, důležité firmy v oblasti elektrotechniky a zeměření jejich výroby Věda a technika Život dříve a dnes, fascinující vynálezy a objevy v oblasti IT a jejich vývoj, elektronické součástky a moderní prvky vývoje počítačů, datová centra, cloud computing, zabezpečení  dat, trendy a strategické technologie Věda a technika Progresivní technologie v obrábění a programování obráběcích strojů, obrábění moderních komponent, stroje pro kompletní výrobní řetězec včetně integrované automatizace pick-up Vzdělávací systém ČR a SRN Studijní zaměření, úloha vzdělání ve společnosti, srovnání systémů vzdělávání, organizování školních aktivit, společné akce s partnerkou školou
Automobil a jeho součásti Technická terminologie v obasti poháněcí soustavy, podvozku, karoserii.
příslušenství, výstroji a výbavě auta.
Věda a technika Elektrotechnické stroje  a přístroje, elektrické pohony, robotika, elektrotechnické materiály a součástky Reálie německy mluvících zemí Život a práce v Německu v oblasti IT, zaměření škol, důležité firmy v IT oblasti  Automobil a jeho součásti Technická terminologie v oblasti poháněcí soustavy, podvozku, karoserii.
příslušenství, výstroji a výbavě auta.
Moderní komunikace, veřejnosprávní instituce, služby pro veřejnost Úřady online, služby pro veřejnost - CzechPOINT, datová schránka, Komunikace na úřadech, online obchodní korespondence, efektivní reporting
Doprava Využití klasických a alternativních pohonů při cestování, bezpečnost provozu - crash testy, využívání shromadné dopravy a síťových dopravních společností  Moderní komunikace a elektrotechnická zařízení  Fenomén sociálních sítí, použití chatu a komunikačních nástrojů,  měření a výpočty pomocí telefonů, přenosné měření napětí  se zkoušečkou napětí a proudu Hospodářstí a obchod, fiktivní firmy  Margetingové komunikační strategie, komunikace s obchodními partnery, vedení fiktivní firmy, prezentace firem a produktů, IT veletrhy Základy strojírenství Konstrukční práce v SolidWorks, programování CNC strojů, realizace programů na nejmodernějších CNC obráběcích strojích
práce s kompletní měřicí a demonstrační soustavou elektrických pohonů
Hospodářstí a obchod, fiktivní firmy  Finanční gramotnost, margetingové komunikační strategie, komunikace s obchodními partnery, vedení fiktivní firmy, prezentace firem a produktů
Počítače – hardware, software, práce s PC Inteligentní systémy monitorování a řízení dopravy, dopravní  systémy pro plánování tras, Dopravní portály a elektronické jízdní řády  Počítače – hardware, software, práce s PC HW prvky a  základní programové vybavení, porty a rozhraní, paměťová média, základy počítačové grafiky, webdesign a zabezpečení dat  Moderní komunikace Fenomén sociálních sítí, použití chatu a komunikačních nástrojů, komunikace uživatelů pomocí herních technologií v mobilních telefonech, modenrí videotechnologie ..., interaktivní nástroje pro firemní komunikaci Počítače – hardware, software, práce s PC HW prvky a  základní programové vybavení, porty a rozhraní, paměťová média, základy počítačové grafiky, webdesign a zabezpečení dat  Počítače - hardware, software, portály a databáze; práce s PC Informační systémy, sítě úřadů, eGoverment, B2B, B2C, Databáze a formuláře, mezinárovní zkoušky ECDL   
V autoservisu Základní řemeslné dovednosti, zpracování kovů a nekovových materiálů, montážní prace  diagnostické postupy, technické veličiny V elektrotechnické dílně Praktické ověřování funkci zapojení číslicových a analogových obvodů,  zapojení svítidel, vypínačů, přepínačů, časových relé, schodišťových automatů, proudových chráničů, zapojování rozvaděčů Aktivní využití PC/ Ergonomie SW Rozsah činnosti v oblasti IT - znalosti a praktické dovednosti - používané operační systémy a konkrétních softwarové produkty, vývoj aplikací a jejich řešení, struktura a grafická podoba webdesignu, sítě ...,  Ve strojírenské dílně dílně Technologie obrábění: soustružení, vrtání, frézování, broušení, tvrdé a měkké obrábění, várobní postup od polotovaru až výrobní díl Prezentace a komunikace Právní poradenství, online-databáze na úřadech a v podnicích (SAP ...), Public relations: internet a webové stránky, sponzoring, sdělovací prostředky a sociální sítě