Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. To není nic pro tebe.
.
2. Lesem to není tak daleko.
.
3. Jděte raději touto ulicí.
.
4. Těším se už na ně.
.
5. Vedle mne nikdo nesedí.
.
6. Máš něco proti ní?
?
7. Bez něho to nemůžeme koupit.
.
8. Jutta je ještě na hřišti a hraje si s dětmi.
.
9. Pro koho to potřebuješ?
?
10. Můžeš to obstarat pro pana Wolfa?
?Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránka

Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009