Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe - Landeskunde DaF

Bundesrepublik DeutschlandLANDESKUNDE - VORBEREITUNG ZUM ABITUR ...


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Weitere Hanouts zum Herunterladen ...


BERLIN - LINKS ...

 
WEITERE LINKS ZUR LANDESKUNDE DAF ...

 

 

 


WEGWEISER ...


fonetika, gramatika, pravopis, konverzace, maturitní zkouška, certifikáry, německá literatura, reálie Německa, Rakousko,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Lucembursko
interaktivní podpora výuky - gramatika A, gramatika B
konverzace A, konverzace B , umění a kultura, aktivity - reálie německy mluvících zemí, porozumění textu, poslechová cvičení,
podcast, videocast


SPRACHPRAXIS UND ABITUR


DAF-LEHRWERKE IN TSCHECHIEN