Übung - Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche!
- Kde bydlí pan Schmidt?
?
- Bohužel neznám jeho adresu.
.
- Ale zeptám se se svého bratra.
.
- Kolik je vlastně Vašemu bratrovi?
?
- Dvacet. Studuje nyní ekonomii.
. .
- Máte nějakého koníčka?
?
- Ano, mým koníčkem je hudba.
.
- A to je dům mých rodičů.
.
- Velmi pěkný. Kde vlastně bydlí vyši rodiče?
. ?
- V Rostocku. Bohužel je to velmi daleko.
. .
- Čí jsou to děti?
?
- To jsou chlapci mého kolegy.
.
- Znáte kolegu Kurze už dlouho?
?
- Ano, už šest let.
.
- Pracuje zde jako mechanik.
.
- Máte také dceru, paní Sommerová?
?
- Ne, ale mám dva syny.
.
- Je jim šest a osm let.
.

Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009