Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Chceš poslouchat rádio? ?
2. Co mu mám říci? ?
3. Jejich chlapec umí dobře německy. .
4. Máš ještě čas? ?
5. Můžete také přijít? ?
6. Musíme to hned udělat. .
7. Inge má ještě několik známek. .
8. Karin ho dobře nezná. .
9. Horst to nemůže hned přeložit. .
10. To mají přece už vědět. .
11. Jürgen to ještě neví. .


Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránkaWeiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009