Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Co jí mám koupit? ?
2. Proč se jí nezeptáš? ?
3. To přece nemohu! !
4. Ale už vím. .
5. Koupím jí hodinky. .
6. Můžeme to koupit hned. .
7. Doprovodíš mě? ?
8. Teď bohužel nemohu. .
9. Vždyť přece víš! !
10. Navštěvuji dvakrát týdně kurz němčiny. .
11. V pět hodin tam musím být. .
12. Kolik je vlastně hodin? ?
13. To obohužel nevím. .
14. Moje hodinky nejdou správně. .
15. Ale můžeme se zeptat toho pána. .


Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránka

Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009