Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Musíš jim to koupit. .
2. Máš ještě počkat. .
3. Proč mi to nechceš říci? ?
4. Její brart má syna. .
5. Wolfgang tumu nemůže ještě rozumět. .
6. Znáte (vy) jejího přítele? ?
7. Mám ještě několik jablek. .
8. Milan to neumí říci německy. .
9. Mám mu to napsat? ?


Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránka

Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009