Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Jak dlouho jste (vy) už v Berlíně?
?
- Ne dlouho. Jen dva dny.
. .
2. Máte (vy) zde přátele?
?
- Ano, znám tu dvě rodiny a u jedné bydlím.
und .
3. Chtěl bys jít pěšky?
?
- Bohužel je to ale dost daleko.
.
4. Co hledáš?
Was sucht du?
- Nemohu najít svou knížku.
.
5. Kde jen může být.
?
- Doufejme, že ji brzy najdeš.
.Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránka

Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009