Übung - Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Bohužel to nikdo nemůže najít.
.
2. Dnes nikdo nechybí.
.
3. Vedle nich nikdo nesedí.
.
4. Neřeknu mu raději nic.
I.
5. Nikdo toho pána nezná.
.
6. A my nic nedostaneme?
?
7. Doufejme, že to nikdo nepotřebuje.
.
8. Nezapomeň nic doma!
!Předchozí stránka Firmenkurse | Grammatische Handouts Další stránka

Weiterführende Online-Aktivitäten, Handouts und Links für DaF-Unterricht, © Peter Weigel, e2009